Automation Tester - Mobile Apps

Experience: Mid / Senior
600 - 800 PLN
net + VAT (B2B per day)
8000 - 12000 PLN
gross (UoP) per month
Job description

As an Automation Tester you will be responsible for creating a scope of automated GUI testing based on predicted user behavior and project needs. You will need experience in automation, but also manual testing, to help implement a range of test strategies across our web-based and in some cases desktop applications. Team will be counting on you in providing general supervision, organization, and guidance for the Quality Assurance process during the analysis, design, testing, and deployment of applications. As a key responsibility you will report the current project quality status and deliveries to the client and stakeholders. 

Requirements
Foreign Language:
English
Experience:
3+ years
Travelling:
Rarely
Form of Cooperation:
B2B or UoP
Essential Technical Skills
SDLC
UML
SQL
GUI Testing
Mobile Apps
Desirable Technical Skills
ISTQB/ ISEB
Team Foundation Server
TFS/TeamCity/Jenkins
Selenium/Protractor
Microsoft Test Manager
Coded UI
SOAP UI
C# / .NET
PowerShell / JavaScript

You will

 • Determine scope, strategy, approach, resources, test types, and actions/tools that can be applicable and effective for the project
 • Monitor and schedule quality assurance and quality control of the project      
 • Analyse and understand client business area. Analyse and evaluate business requirements and demands properly in the initial project phase when minimum information is available
 • Prepare QA activity estimates at various stages of software development lifecycle and re-estimate QA actions based on changing requirements or specifications, test design development, test execution, and releases testing
 • Propose effective QA actions in general project vision
 • Analyse possible effectiveness and ROI of the test automation. Define and select possible product areas for test automation
 • Define possible or on-going project issues and risks, anticipate software release problems and take appropriate actions to correct them or escalate them if needed
 • Set up QA procedures of the project: defect tracking, managing of changing requirements, test design, testing, meetings, communication
 • Ensure that the QA process meets the corporate and customers standards; participate in design of project quality standards
 • Ensure that defects, issues, and other problems are completely resolved and updated accordingly
 • Provide coaching for other team members: assign to the project, support in all QA activities when needed and provide review and feedback
 • Compile and evaluate statistical data to determine and maintain quality and reliability of products
 • Analyse all problems/gaps/issues during project lifecycle and prepare appropriate documents/conclusions to avoid such kind of problems in the future

You have

 • Previous experience in automation / GUI test
 • Knowledge of the following tools (e.g. Team Foundation Server, Selenium, Protractor, Microsoft Test Manager, Coded UI, SOAP UI or similar)
 • Understanding of automated tools and techniques with proof of their use
 • Programming / scripting macros
 • Experience of testing XML message-based systems
 • Knowledge of software development lifecycle, testing lifecycle and software technical architecture
 • Advanced knowledge of the testing and quality assurance processes and how they should be organized to guarantee required quality of a product

Preferably You have

 • A professional accreditation (such as ISTQB/ ISEB)
 • Excellent communication skills, both written and verbal
 • Knowledge of Unified Modelling Language
 • Experience in tools, techniques, and environments for defect tracking, test design and execution, and ability to configure them on a required level
 • Understanding of Data Base types and how they work. Ability to create complex SQL queries and execute them
 • Ability to work independently without supervision
 • Client orientation and business analytical skills

About

Next IT is a pure IT company based in Poznan, Poland to support Next UK LTD – one of the most successful retail companies in the UK. At Next IT Poznan. we work on the latest IT projects. We believe heavily in investing in our people to enable them to develop their IT skills so that they can be the best at they do while at the same time benefiting from a strong, rich, and mature IT Culture.

Next IT is an outstanding software development company focused on ensuring employees may develop themselves, and where ideas really matter. We like to work in small teams while creating big products. As a part of work environment, we provide:

 • Regular Training
 • Conference Budget
 • Integration Events
 • Gym Membership / Sport Subscription
 • Private Medical Scheme
 • Relocation Bonus

At Malta House, you have an option to use bike parking facilities as well as showers. We also have in-building canteen and places to rest.

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FlexDev sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Baraniaka 6, 61 – 131 Poznań, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000759865, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych ,mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@flexdevgroup.com lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 570 966 933.
3. Państwa dane osobowe tj. imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) (zakres ten wynika z przepisów prawa pracy dla osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – art. 22(1) Kodeksu pracy), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, będę przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Administratora będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
6. Państwa dane osobowe będę przetwarzane przez upoważnionych pracowników oraz współpracowników Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne, udostępniające systemy informatyczne, usługi hostingowe. Ponadto odbiorcą danych będzie spółka, przy której projekcie potencjalni pracownicy/współpracownicy będą pracować, tj. spółka Next Holdings Limited, Desford Road, Enderby, LE19 4AT Leicester.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.
8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy.
9. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem.
10. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
12. Podanie przez Państwa danych osobowych takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Brak podania powyższych danych uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonej rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
13. Wyrażenie zgody na prowadzenie przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na rekrutację prowadzoną obecnie przez Administratora. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
Next IT is managed and powered by FlexDev sp. z o.o. sp. k. - KRS:0000759865, registered in Poznan, Poland

Benefits
International Projects
Flexible Working Hours
Two 24’ Screens
Team Building
Bike Friendly
Fun Room
Gym Membership
Private Medical
Training Budget
Conference Budget
Language Classes
Canteen
Free Coffee
Shower
Great View

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.